'

PSJK - Profesjonalna Szkoła Jazdy Konnej

Profesjonalna Szkoła Jazdy Konnej

„Jeździć konno może nauczyć się każdy, ale jazda w harmonii z koniem jest sztuką.”

W. Museler

                                                                                                                                                                                                                                                            '

Regulamin szkoły PSJK:

 

 

• Zajęcia jazdy konnej prowadzone są przez instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna i instruktorów sportu jeździeckiego bądź przez osoby przez nich upoważnione, pod ich nadzorem.

• Zajęcia odbywają się na placu i krytej ujeżdżalni, we wszystkie dni tygodnia, po wcześniejszym umówieniu się.

• Instruktor ocenia umiejętności jeździeckie jeźdźca i na tej podstawie dobiera dla niego odpowiedniego konia oraz podejmuje decyzję odnośnie rodzaju jazdy (lonża, jazda samodzielna).

• Warunkiem uczestnictwem w zajęciach osób niepełnoletnich jest dostarczenie zgody rodziców oraz dowodu zawarcia ubezpieczenia NNW na czas zajęć a także wyjazdów na zawody. Osoby pełnoletnie biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

• Przebywając na terenie stajni PSJK jak i w czasie jazd, należy przestrzegać poleceń instruktora i osób do tego wyznaczonych.

• Podczas wszystkich jazd należy stosować się do poleceń instruktora.

• Podczas wszystkich jazd obowiązuje kask ochronny lub toczek, kamizelka ochronna oraz buty na płaskiej podeszwie.

PSJK - pierwsze kroki

• Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz robić gwałtownych ruchów płosząc konie. Przebywając na koniach należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym, oraz do końca nieprzewidywalnym.

• Zabrania się karmienia koni bez zgody instruktora oraz osób do tego wyznaczonych.

• Osoby umówione na jazdy samodzielne i/lub grupowe, powinny stawić się w stajni co najmniej 20 minut przed wyznaczoną godziną jazdy, w celu ewentualnej konieczności przygotowania konia do jazdy.

• Po skończonej jeździe, jeżeli jest to ostatnia jazda należy rozsiodłać konia, umyć wędzidło a sprzęt odłożyć w wyznaczone miejsce.

• Czas jazdy naliczany jest od zaplanowanej godziny jazdy, jeżeli jeździec się spóźni, jeździ określoną liczbę minut do końca zaplanowanej jazdy.

• Każda osoba umawiająca się na jazdę oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Stajni PSJK i w pełni go respektuje.

 

Zasady te zostały opracowane, by w pełni zadbać o bezpieczeństwo jeźdźców i koni.